vanzare lemn
Prima pagina
Vanzare Lemn
Organizarea Obstii
Echipa Manageriala
Istoric/Evenimente
Galerie foto
Contact

Echipa Manageriala - Obstea Sibiceni, com. Gura Teghii, jud. Buzau 

Echipa Manageriala:

Managementul Obstei SIBICENI este asigurat de o conducere colectiva alcatuita din Președintele Obștei și de Consiliul Director (în total 7 membrii). 

Pentru o mai buna organizare interna a activitații au fost create patru comisii de specialitate, astfel: 

 • Secretariatul General; 
 • Comisia Juridică; 
 • Comisia Tehnică; 
 • Comisia Financiar-Contabilă.

Diagrama de relații a obștei poate fi vizionată aici.

Președintele Obștei Sibiceni are atribuții pe linia reprezentării oficiale a obștii în realțiile cu terții și asigură managementul general al acesteia.

Vicepreședintele Obștei Sibiceni are atribuții de suplinire a președintelui, atunci când acesta îi deleagă competențele, sau când este indisponibil din motive medicale sau de forță majoră.

1) Secretariatul General se ocupă cu probleme specifice cum ar fi:
 • redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale altor întruniri, verificări sau constatări;
 • redactarea adreselor către organele statului cu care obștea intră în contact: Primăria Gura-Teghii, Ocolul Silvic Gura-Teghii, judecătorii, parchete, poliție, etc.;
 • înregistrarea documentelor (cererilor, petițiilor, plângerilor, reclamațiilor) venite din partea membrilor asociației sau din afara acesteia;
 • redactarea, gestionarea și înregistrarea documentelor (răspunsurilor) pe care obștea le emite către cei interesați;
 • anunță și organizează ședințele Adunării Generale și a Consiliului Director;
 • pregătește documentele necesare pentru buna desfășurare a întâlnirilor oficiale organizate de obște (adunări generale, ședințe de CD, vizite persoane intersate pentru colaborare cu obștea, etc.);
 • anunță, întocmește documentele și organizează sesiunile de Licitație Publică (cu strigare fără preselecție) de vânzare masă lemnoasă;
 • redactează dări de seamă periodice cu privire la activitatea conducerii obștei.

2) Comisia Juridică are următoarele atribuțiuni:
 • gestionează procesele cu terții ale Obștei Sibiceni (primesc citațiile, se prezintă în instanțe, țin evidența datelor și a locului în care au loc procesele, țin legătura cu apărătorii angajați, etc.);
 • angajează avocați/aparători ai intereselor obștei acolo unde Consiliul Director a decis astfel;
 • elaborează contractele comerciale pe care obștea le semnează cu terții (contractul de pază cu Ocolul Silvic Gura-Teghii, contractele de Vânzare-Cumpărare masă lemnoasă, contractele de Servicii Silvice (împăduriri), contractele de închiriere suprafețe obște, etc);
 • elaborează documentația necesară licitațiilor de masă lemnoasă pe picior (condiții de eligibilitate, caiet de sarcini, documentele licitației, etc.);
 • redactează documentatiile necesare licitațiilor de servicii silvice (împăduriri), respectiv: condiții de eligibilitate, caiet de sarcini, documentele licitației, etc.
 • documentează și interpretează legislația cu impact asupra activității obștei: 
  • Legile asociațiilor: Ordonanța Guvernului nr.26/30.01.2000, Lege nr. 305/2008, Legea 34/2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000;
  • Legile Silvice: Legea 46/2008 - Codul Silvic cu completările sale, Legea 95/2010, OUG 41/2004, OUG 17/2005, HG 333/2005, OM 264/1999, HG 996/2008, HG 1227/2008, OM 545/2004, Legea 374/2006, OM 279/2001, OM 25/2009,HG 118/2010, Legea 427/2001, OUG 59/2000, HG 1009/2000, HG 242/2010, Legea 171/2010 - Stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
  • Mediu și domenii conexe: Legea 256/2006, OUG 195/2005, OUG 114/2007, OUG 164/2008, HG 112/2009.

3) Comisia Tehnica se ocupa cu urmatoarele activitati:
 • verifica marcările efectuate de Ocolul Silvic Gura-Teghii;
 • stabilește persoanele care vor participa din partea obstei la actiunile de marcare si se ocupa de transportul acestora;
 • verifica partizile în exploatare ale agentilor economici contractanti;
 • convine asupra eșalonarii exploatarii partizilor cu agentii economici contractanți;
 • asigură consultanță cu privire la stabilirea prețului de pornire pe metru cub la licitațiile de masa lemnoasa;
 • asigura consultanță tehnica cu privire la întocmirea caietelor de sarcini si a contractelor de vânzare-cumpărare;
 • asigură consultanță silvică la reprimirea parchetelor;
 • caută material forestier de reproducere de buna calitate si agenti economici pentru realizarea lucrărilor de împadurire.

4) Comisia Financiar-Contabila are atributii în urmatoarele domenii:
 • urmareste încasarile rezultate din exploatarea masei lemnoase conform esalonarilor;
 • anunta conducerea obstei de îndata ce constata abateri de la derularea contractelor comerciale;
 • asigura relatia curenta cu banca;
 • efectueaza platile curente catre terti (impozite - primarie, paza si servicii silvice - ocolul silvic, onorarii avocat, cheltuieli curente de administrare) 
 • elaboreaza un plan de economisire prin plasamente finaciare (depozite) ale veniturilor obstei în vederea asigurarii de venituri suplimentare;
 • se ocupa de contabilitatea primara;
 • constituie si gestioneaza fondul silvic de conservare;
 • constituie si gestioneaza fondul social de ajutor mutual;
 • elaboreaza statul de plata pentru distribuirea veniturilor silvice membrilor asociati;
 • depune documentele justificative la organele fiscale ale statului (bilantul contabil, balanta, etc.)
 • urmareste încadrarea veniturilor si cheltuielilor în limitele aprobate de adunarea generala.

 Echipa Manageriala - Obstea Sibiceni, com. Gura Teghii, jud. Buzau