vanzare lemn
Prima pagina
Vanzare Lemn
Organizarea Obstii
Echipa Manageriala
Istoric/Evenimente
Galerie foto
Contact

Organizarea Obstii Sibiceni - comuna Gura Teghii, jud. Buzau 

MANAGEMENTUL OBȘTII SIBICENI

Asociatia Obstea Sibiceni este organizata pe baza OG nr.26/30.01.2000, cu modificarile si completarile ulterioare a legii 1/2000 cu modificarile si completarile din legea 247/2005247/2005 ca succesoare legala a OBSTII SIBICENI, recunoscuta prin MUF Bascele din anul 1948.
Din punct de vedere al managementului, obștea este organizata pe o structura de conducere colectiva avand in componenta trei structuri principale: Adunarea Generala, Consiliul Director și Comisia de Cenzori.
La randul sau Consiliul Director este format din 7 membrii dintre care un președinte și un vicepreședinte.

Politica de management

Strategia generală

Dezvoltarea organizației, prin diversificarea activităților intreprinse de la cele primare pâna la cele complexe, astfel:

 • vânzare cât mai eficientă a lemnului, ca principală sursă de venit;
 • valorificare fond cinegetic (prin înființarea unui domeniu de vânătoare propriu);
 • valorificarea potențialului salmonicol (prin construirea unei păstrăvării);
 • utilizarea judicioasă a factorului natural prin valorificarea fructelor de pădure și a plantelor medicinale;
 • organizarea de evenimente care să aducă venituri conexe asociației (Romanian Extreme Adventure);
 • atragerea de fonduri europene prin programe speciale destinate ameliorării conditiilor de viață din mediul rural, în contextul dezvoltării durabile;
 • îmbunatățirea situației generale a membrilor asociați și a macro-mediului gestionat, prin adăugarea de plus valoare prelucrând suplimentar produsele din lemn comercializate, respectiv prin respectarea condițiilor impuse de managementul ariilor protejate Natura 2000.

Obiectivul central

Dobândirea unei pozitii de lider in zona muntilor Buzaului iar mai apoi in Romania in ceea ce priveste managamentul organizatiilor de tip obste moșnenească.

Obiective Manageriale

Sunt identificate următoarele obiective manageriale:

 • îmbunatățirea continua a functionării mecanismelor interne de decizie astfel incat activitatea sa se amelioreze/optimizeze, pe baza elaborării  unor proceduri clare și concise aplicate la fiecare nivel decizional în organizație; 
 • identificarea căilor și mijloacelor pentru a stabili relații de încredere și loialitate pe baza avantajului reciproc între organizație și diverși parteneri potențiali (cumparatori lemn, personal silvic, administrație centrală și locală, stakeholderi - cetățeni interesați, etc);
 • monitorizarea și măsurarea proceselor identificate prin indicatori de performanță și obiective operaționale;
 • implicarea directă a personalului obștii, la toate nivelurile organizatorice, pentru creșterea satisfacerii necesităților, așteptărilor și cerintelor partenerilor și membrilor asociației (furnizarea la timp, în condițiile de calitate stipulate în contact, la locul indicat și cu ritmicitatea asumată a produselor (masei lemnoase, produse de vânatoare, fructe de pădure) și serviciilor; creșterea veniturilor distribuite membrilor asociați prin implementarea unor proiecte de dezvoltare corespunzătoare).
 Organizarea Obstii Sibiceni - comuna Gura Teghii, jud. Buzau